Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

Start:  2018-05-28  13:00
Slut: 15:00

Plats: Värmdö  

Ledare aktiva inom FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Kommande händelser

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

2023-04-20 , Stockholm