Seminarium för Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro

Datum: 15 februari 2021, kl 13:00 – 16:00 Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län Plats: Digitalt via Zoom (Länk skickas ut ett par dagar innan webbinarietillfället efter anmälan) Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar…


Spridningsseminarium: Nyanlända elevers lärande

Spridningsseminarium för FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Anmälan sker via den här länken. 


Kick-off: Datadriven skolförbättring

Kick-off för deltagarna i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.


Frukostseminarium: Digital skola: hot eller möjlighet?

I samband med Innovationsveckan 5-9 oktober håller Ifous det digitala frukostseminariet Digital skola – hot eller möjlighet? . Datum: 7 oktober Tid:  08:00-10:00 Plats: Zoom (länk till Zoom-rum kommer meddelas i samband med registrering) Anmälan: mer om program och anmälan…


Digitalt informationsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Ett informationsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Mer om innehåll och anmälan hittar du här. Datum: 9 september Tid: 09:00-12:00 Plats: Online


Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Var? online Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program. Läs mer om tillfället. 


Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 16 april Tid: 09:00-12:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Online Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor som…


Planeringsmöte: En individanpassad vuxenutbildning

 Planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning. Tid: 09:00-15:00 Plats: online Anmälan:  Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare, på sofie.grahn-hillve@ifous.se eller 0763134614.  


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Målgrupp: För de som…


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid för grundskolan: 09:00-12:00 Obs, fullbokat! Tid för gymnasiet: 13:00-16:00 För mer information och anmälan till…