Mötesplats Hållbar förskola

Mötesplats om Hållbar förskola. Mer information om mötesplatsen kommer inom kort. Tid: 3 maj 2023 Plats: digitalt via zoom Pris: kostnadsfritt för medlemmar


Mötesplats Edtest talks

Mer information kommer. Dag: 14 juni Tid: 15.00-16.30 Plats: Digitalt, anmälan sker via länk Pris: Kostnadsfritt


Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras. Dag: 16 mars Tid: 15.00-16.00…


Edtest speedmatchning med lärare och bolag

Testande bolag presenterar sig och nyfikna lärare och huvudmän ges chansen att ta reda på vad bolagen vill testa och hur det matchar undervisningens behov. Dag: 23 mars Tid: 15.00-16.30 Plats: Digitalt, anmälan sker via länk Pris: Kostnadsfritt


Mötesplats Edtest talks – Rektors roll i valet av digitala lärresurser

En färsk studie från Swedish Edtest och Ifous visar bland annat på att rektorns roll i arbetet med att välja digitala lärresurser är splittrat och det delvis saknas en systematik. Rektors arbete med skolutveckling är komplext och i och med…


Digitalt planeringsmöte för det kommande FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag…


Edtest nätverksträff med lokala ambassadörer

Vi ger dig som är eller kommer att vara ansvarig för att sprida edtestarbetet på din skola eller hos din huvudman chansen att träffa andra och få våra bästa tips om hur arbetet kan organiseras. Dag: 12 januari Tid: 15.00-16.00…


Var med och ”klipp bandet” till DigiLis resurssida för fjärr- och distansundervisning!

2019–2022 deltog åtta huvudmän och forskare i FoU-programmet, Digitala lärmiljöer. Likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Syftet var att vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik och utveckla lärarrollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling och genom det stärka…


Datadrivet – från klassrummet till förvaltningsledning

Torsdagen den 1 juni 2023 delar lärare, skolledare och forskare med sig av kunskap och erfarenheter av tre års samverkan i FoU-programmet Datadriven skolförbättring. På förmiddagen ligger fokus på att använda data för att utveckla undervisningen och på eftermiddagen handlar…


Edtech – Hur vet vi vad som funkar?

Varmt välkommen till EdtestTalks på temat evidens och hur vi kan veta att Edtech funkar. Du får chansen att lyssna till ett samtal mellan Italo Masiello, professor i Edtech, Linnéuniversitet, Alison Clark-Wilson, professor University College of London och Anna Åkerfeldt,…