Branschdagarna 2019: Framtidens lärandemiljöer

Arrangemang: SKL:s Branschdagar 10-11 april Föreläsning: Framtidens lärandemiljöer Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm Tid: 11 april kl 08:00 Medverkande: Karin Hermansson, Ifous och Suzanne de Laval, Arkitekturanalys.   Karin Hermansson och Suzanne de Laval berättar om arbetet i FoU-projektet Ifous fokuserar på…


Utvecklingsseminarium Programmering

Deltagarna i FoU-programmet ”Programmering” träffas för två dagars utvecklingsseminarium i Malmö.


Utvecklingsseminarium nyanlända elevers lärande

Medverkande i FoU-programmet ”nyanlända elevers lärande” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Processledarmöte Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Processledarna för FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas och reflekterar över programmets utveckling.


Styrgruppsmöte Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Styrgruppen för FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas och diskuterar framsteg inom programmet.


Utvecklingsseminarium språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Medverkande i FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas för ett utvecklingsseminarium i Hässleholm.


Utvecklingsseminarium för ledare FundiF

Alla ledare involverade i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

Medverkande i FoU-progarmmet ”Inkluderande lärmiljöer” träffas för ett tvådagars utvecklingsseminarium.


Processledarmöte Inkluderande lärmiljöer

Processledare för FoU-programmmet ”Inkluderande lärmiljöer” träffas och diskuterar utvecklingen inom programmet.


Styrgruppsmöte FundiF

Styrgruppen för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar framsteg i programmet.