Utvecklingsseminarium UndiF

Mederkande i FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” deltar i ett tvådagars utvecklingsseminarium.


Processledarmöte UndiF

Processledare för FoU-programmet ”undervisning i Förskolan” träffas och diskuterar framsteg i programmet.


Processledar- och styrgruppsmöte UndiF

Processledare och medlemmar i styrgruppen för FoU-programmet ”undervisning i Förskolan” träffas och diskuterar framsteg i programmet.


Utvecklingsseminarium inkluderande lärmiljöer

Ledarna för FoU-programmet ”inkluderande lärmiljöer” träffas och diskuterar framstegen i programmet.


Styrgruppsmöte Nyanlända elevers lärande

Styrgruppen för FoU-programmet ”Nyanlända elevers lärande” träffas och diskuterar den fortsatta utvecklingen av programmet.


Utvecklingsseminarium FundiF

Deltagare i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts under två dagar och diskuterar framsteg i programmet.


Processledarmöte FundiF

Processledarna för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Styrgruppsmöte Inkluderande lärmiljöer

Styrgruppen för FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Styrgruppsmöte UndiF

Styrgruppen för FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Processledarmöte FundiF

Processledare för FoU-programmet ”Undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.