Ifous

Organisationsnummer: 802535-1795

Besöksadress: Torsgatan 26

Postadress: Ifous, c/o United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm.

Ska du skicka paket?
Kontakta mottagaren för mer information om adress

 

E-faktura skickas elektroniskt via Creditflow
Ange organisationsnummer 802535-1795 och Fe-nummer 5684-1511

Pdf-faktura mejlas till
Ange Fe-nummer 5684-1511 i ämnesraden.
OBS: Den bifogade fakturan måste vara i pdf-format och det går endast att skicka en faktura per mejl.
 .
Pappersfaktura skickas per post till
Ifous (MONY046)
FE-5684-1511 Scancloud
831 90 Östersund
 .
Glöm inte att ange referens hos Ifous på fakturan
.
.

Ifous personal

Fotograf: Robert Flinkenbro

karin_hermansson_210

Karin Hermansson

VD

 

Karin Hermansson har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik. Hon har jobbat som FoU-ansvarig på Ifous innan hon 2022 tog över som vd. Karin har en teknikvetenskaplig forskarbakgrund och har innan hon kom till Ifous varit avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo och kanslichef på föreningen Vetenskap & Allmänhet.

 

 

annika_fager_210

Annika Faager

Medlemsrådgivare

 

Annika Faager har lång erfarenhet av behovsanalyser, strategisk säljplanering och målmedvetet nätverkande. Hon är civilingenjör och ekonom i grunden och har under hela sitt yrkesliv fortbildat sig inom säljprocesser. Hon har tidigare erfarenhet av att driva försäljning inom Kinnevikskoncernen, karriär- och idrottscoaching, mentorskap samt chefsrekrytering.

 

 

henrik_hamilton_210

Henrik Hamilton

Projekt- och processledare

 

Henrik Hamilton har lång erfarenhet och god kunskap om skolans inre värld utifrån sina många år som verksam lärare på mellanstadienivå. Han är en driven och uppskattad projektledare med särskild kompetens när det gäller att leda utvecklingsprocesser. Under sin tid i Ifous har Henrik projekt- och processlett flera storskaliga FoU-program.

 

 

anette_jahnke_210

Anette Jahnke

Projekt- och processledare

 

Anette Jahnke har bred erfarenhet av skolutveckling, från klassrums- och organisationsnivån till policynivån. Hon har tidigare varit verksam som forskare och projektledare vid Göteborgs universitet där hon lett olika nationella utbildningsinsatser för lärare och rektorer, nu senast Matematiklyftet. Hon har en bakgrund som gymnasielektor och har också periodvis arbetat med kursplaneutveckling som ämnesexpert vid Skolverket. Hon är numera också verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är fil. dr. i professionspraxis och fil. lic. i matematik.

 

 

IMG_5407

Andreas Jacobsson

Projekt- och processledare

 

Andreas Jacobsson har genom sin bakgrund som grundskolelektor lång erfarenhet av att driva och utvärdera lokala utvecklingsprocesser i skolan. Han har god kännedom om grupprocesser och är van att leda kvalitetsutveckling i skolan. Han har genomfört praktiknära forskningsprojekt i samarbete med FoU avdelningen vid Stockholms Stads utbildningsförvaltning. Han har även arbetat som lärarutbildare och har en fil. lic. i Idrottsvetenskap med inriktning didaktik.

 

 

emma_kreu_210

Emma Kreü

Medlemsansvarig

 

Emma Kreü har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. I grunden har hon en examen inom medie- och kommunikationsvetenskap och statskunskap samt examen i historia. Emma har tidigare arbetat som marknadsföringschef, skribent och lektör. Innan Emma blev medlemsansvarig på Ifous arbetade hon fyra år med kommunikation inom den privata sektorn i Dar es Salaam, Tanzania.

 

 

 

 

IMG_5382_NY

Anna Åkerfeldt

Projekt- och processledare

 

Anna Åkerfeldt har bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör digitala resurser och lärande framförallt inom utbildning. Hon har bland annat undervisat på lärarprogrammet vid Stockholms Universitet, arbetat som utvecklare av digitala applikationer som främst riktat sig till företag och utvecklat material till bland annat Skolverket. Hon har en bakgrund som förskollärare, multimediaproducent, manusförfattare och universitetslektor. 
 
Anna har en fil. dr. i didaktik och är även verksam vid Stockholms Universitet, Institutionen för matematik- och naturvetenskapliga ämnenas didaktik där hon forskar kring hur lärare undervisar och elevernas lär sig programmering. Hon är även redaktör för Designs for Learning som är en vetenskaplig tidskrift utgiven av Stockholm University Press.