Fotograf: Robert Flinkenbro

Foto av Marie-Hélène Ahnborg är taget av fotograf Annika af Klercker

mariehelene_ahnborg_ifous7-400-5

Marie-Hélène Ahnborg

VD

 

Marie-Hélène Ahnborg har lång erfarenhet av det svenska skolsystemet utifrån olika perspektiv – kommunalt, statligt och internationellt. Hon är lärare i botten men har också en beteendevetenskaplig utbildning. Hon har tidigare varit avdelningschef på Skolverket och ställföreträdande GD för Skolinspektionen. Innan Marie-Hélène blev VD för Ifous var hon utsänd av regeringen som utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris.

 

 

karin_hermansson_210

Karin Hermansson

FoU-ansvarig

 

Karin Hermansson har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik, såväl det handgripliga genomförandet som policyfrågorna kring det. Innan hon blev FoU-ansvarig på Ifous var hon kanslichef på Vetenskap & Allmänhet, och hade där ansvar för studier av samverkan och dialog mellan forskare i olika discipliner och omgivande samhälle. Karin har en teknikvetenskaplig forskarbakgrund och har varit avdelningschef på forskningsinstitutet Acreo.

 

 

henrik_hamilton_210

Henrik Hamilton

Projekt- och processledare

 

Henrik Hamilton har lång erfarenhet och god kunskap om skolans inre värld utifrån sina många år som verksam lärare på mellanstadienivå. Han är en driven och uppskattad projektledare med särskild kompetens när det gäller att leda utvecklingsprocesser. Under sin tid i Ifous har Henrik projekt- och processlett flera storskaliga FoU-program.

 

 

annika_fager_210

Annika Faager

Medlemsrådgivare

 

Annika Faager har lång erfarenhet av behovsanalyser, strategisk säljplanering och målmedvetet nätverkande. Hon är civilingenjör och ekonom i grunden och har under hela sitt yrkesliv fortbildat sig inom säljprocesser. Hon har tidigare erfarenhet av att driva försäljning inom Kinnevikskoncernen, karriär- och idrottscoaching, mentorskap samt chefsrekrytering.

 

 

emma_kreu_210

Emma Kreü

Medlemsansvarig

 

Emma Kreü har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. I grunden har hon en examen inom medie- och kommunikationsvetenskap och statskunskap samt examen i historia. Emma har tidigare arbetat som marknadsföringschef, skribent och lektör. Innan Emma blev medlemsansvarig på Ifous arbetade hon fyra år med kommunikation inom den privata sektorn i Dar es Salaam, Tanzania.

 

 

 

anette_jahnke_210

Anette Jahnke

Projekt- och processledare

 

Anette Jahnke har bred erfarenhet av skolutveckling, från klassrums- och organisationsnivån till policynivån. Hon har tidigare varit verksam som forskare och projektledare vid Göteborgs universitet där hon lett olika nationella utbildningsinsatser för lärare och rektorer, nu senast Matematiklyftet. Hon har en bakgrund som gymnasielektor och har också periodvis arbetat med kursplaneutveckling som ämnesexpert vid Skolverket. Hon är numera också verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är fil. dr. i professionspraxis och fil. lic. i matematik.

 

 

IMG_5382_NY

Anna Åkerfeldt

Projekt- och processledare

 

Anna Åkerfeldt har bred erfarenhet av att arbeta med frågor som rör digitala resurser och lärande framförallt inom utbildning. Hon har bland annat undervisat på lärarprogrammet vid Stockholms Universitet, arbetat som utvecklare av digitala applikationer som främst riktat sig till företag och utvecklat material till bland annat Skolverket. Hon har en bakgrund som förskollärare, multimediaproducent, manusförfattare och universitetslektor. 
 
Anna har en fil. dr. i didaktik och är även verksam vid Stockholms Universitet, Institutionen för matematik- och naturvetenskapliga ämnenas didaktik där hon forskar kring hur lärare undervisar och elevernas lär sig programmering. Hon är även redaktör för Designs for Learning som är en vetenskaplig tidskrift utgiven av Stockholm University Press. 

 

 

IMG_5407

Andreas Jacobsson

Projekt- och processledare

 

Andreas Jacobsson har genom sin bakgrund som grundskolelektor lång erfarenhet av att driva och utvärdera lokala utvecklingsprocesser i skolan. Han har god kännedom om grupprocesser och är van att leda kvalitetsutveckling i skolan. Han har genomfört praktiknära forskningsprojekt i samarbete med FoU avdelningen vid Stockholms Stads utbildningsförvaltning. Han har även arbetat som lärarutbildare och har en fil. lic. i Idrottsvetenskap med inriktning didaktik.