Ifous medlemsbrev utkommer 5-6 gånger per år och innehåller nyheter om de olika aktiviteter som Ifous arrangerar och medverkar i. Här finns bland annat aktuella nyheter från våra FoU-program, rapporter från olika seminarier, intervjuer med medlemmar och medarbetare, uppdateringar från de mässor vi besöker och mycket annat som är av intresse.

Alla medlemsbrev som har publicerats finns tillgängliga i högerspalten.

 

Får du inte medlemsbrevet? Kontakta Emma Kreü, Medlemsansvarig.

 

Ifous medlemsbrev nr 3 2019

I Ifous medlemsbrev nr 3 2019 presenteras det nya FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag, intervjuar forskare inom två av våra FoU-program och tar en pratstund med statssekreterare Erik Nilsson.

 

Läs Ifous medlemsbrev nr 3 2019 här!


Ifous medlemsbrev nr 2 2019

I Ifous medlemsbrev nr 2 intervjuas Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, frågan om vikten av inkludering och skolnärvaro lyfts och tre forskare som är involverade i Ifous FoU-program berättar om sitt arbete. Självklart finns även inbjudningar till våra kommande FoU-program, seminarier och mötesplatser med!

 

Läs hela brevet här! 


Ifous medlemsbrev nr 1 2019

Ifous hälsar nya medlemmar välkomna, bjuder in till sitt seminarium i Almedalen, presenterar de senaste rapporterna om undervisning i förskolan och fysiska skolmiljöer, presenterar sina kommande FoU-satsningar samt önskar alla en riktigt glad sommar!

Ifous medlemsbrev nr 1 2019!


Ifous medlemsbrev nr 2 2018

Två avhandlingar inom ramen för Ifous tidigare FoU-program Små barns lärande presenteras, rapportering från pågående FoU-program, nya fokusområden lanseras, nya medlemmar hälsas välkomna och Ifous önskar alla sina medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

Ifous medlemsbrev nr 2 2018


Ifous medlemsbrev nr 1 2018

Ifous uppdaterar om nya och  pågående FoU-program, Ifous samarbete med kampanjen #Hurvetdudet?, årets seminarium ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen och mycket mer!

Ifous medlemsbrev nr 1 2018


Ifous medlemsbrev nr 3 2017

Ifous bjuder in skolhuvudmän till att delta i FoU-programmen Språkutvecklande arbetssätt i sfi och Flerstämmig undervisning i förskolan, arrangerar mötesplatser med fokus på lärares profession och praktik och kommenterar den nationella digitaliseringsstrategin. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen har dragit igång, Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkomissionen tar plats i Ifous vetenskapliga råd och forskarna Jenny Rosén och Berit Lundgren, Högskolan Dalarna, intervjuas om sitt kommande arbete i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi.

Ifous medlemsbrev nr 3 2017


Ifous medlemsbrev nr 2 2017

Ifous välkomnar nya medlemmar,  presenterar Ifous mötesplatser samt bjuder in till seminariet Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som arrangeras ihop med partners under Almedalsveckan och heldagen Fjärrundervisning – från teori till praktik i Umeå i september. Samtliga nya FoU-program presenteras, Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun och styrgruppsordförande i nystartade FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer, intervjuas och medarbetarna på Ifous önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

Ifous medlemsbrev nr 2 2017


Ifous medlemsbrev nr 1 2017

I Ifous första medlemsbrev 2017 bjuder Ifous in till manifestationen March for Science och debatterar om en nationell IT-strategi för skolan. Vi presenterar slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande, en överblick över 15 års forskning om sfi och den första analysen från Ifous fokuserar. Vi välkomnar även nya medlemmar, presenterar våra kommande FoU-program och lanserar vår nya Ifous-bilaga.

 

Läs hela nyhetsbrevet här.


Ifous medlemsbrev nr 7 2016

Ifous lanserar en ny analysfunktion, Ifous fokuserar, och först ut är en matematikdidaktisk analys. FoU-programmet Digitalisering i skolan avslutas och ett öppet webbinarium, Vad är adekvat digital kompetens?, arrangeras. Inbjudningar till kommande workshops presenteras, med fokus på programmering ämnesundervisningen och leda för en likvärdig skola. Ifous välkomnar nya medlemmar och önskar alla en riktigt God Jul!

 Ifous medlemsbrev nr 7 2016


Ifous medlemsbrev nr 6 2016

Ifous bjuder in till workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning i Umeå 1 december, den nya medarbetaren Anette Jahnke intervjuas och de kommande FoU-satsningarna presenteras, bland annat Programmering i ämnesundervisningen, SFI – vägen in i samhället och Styrning och ledning i skolorganisationen. I brevet finns även den debattartikel som Ifous, tillsammans med sina partners, publicerade i samband med att regeringen presenterade höstens budgetproposition, ett sammandrag från höstens aktiviteter samt ett välkomnande till alla nya medlemmar.

 

 Ifous medlemsbrev nr 6 2016


Ifous medlemsbrev nr 5 2016

Ifous bjuder in till seminarium om Fjärrundervisning, erbjuder fördjupande processtöd till sina medlemmar samt berättar om seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? som hölls under Almedalsveckan i Visby. I brevet finns även en intervju med den vetenskapliga ledaren för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, Susan Telter, inbjudningar till höstens medlemsaktiviteter och ett varmt välkomnande till Ifous nya medlemmar.

 Ifous medlemsbrev nr 5 2016


Ifous medlemsbrev nr 4 2016

Ifous bjuder in till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” under politikerveckan i Almedalen, presenterar FoU-programmet Entreprenöriellt Lärandes slutrapport och ger medlemmarna möjlighet att lyssna till en intervju med Mattias Olsson, Östersunds kommun, styrgruppens ordförande i FoU-programmet Digitalisering i skolan. I brevet finns även en inbjudan till seminariet ”För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra  den 1 november och en önskan om en glad sommar till alla Ifousmedlemmar.

 

 Ifous medlemsbrev nr 4 2016


Ifous medlemsbrev nr 3 2016

Seminariet med fokus på inkludering har gått av stapeln, Ifous bjuder in till höstens seminarier som Fjärrundervisning och Styrning och ledning, och det är dags att nominera till Tomas Johanssons Minnesfond. I brevet presenteras även Ifous vetenskapliga råd och Ifou kommande seminarium i Almedalen under politikerveckan.

 Ifous medlemsbrev nr 3 2016


Ifous medlemsbrev nr 2 2016

Ifous välkomnar nya medlemmar, de nya FoU-satsningarna Fjärrundervisning, Förutsättningar för nyanlända elevers lärande och Skolans styrning och ledning presenteras. Ifous bjuder in till konferens med fokus inkludering och de seminarier som har hållits inom FoU-programmen Digitalisering i skolan, Små barns lärande och Undervisning i förskolan presenteras. Dessutom intervjuas forskarna Inger Assarson och Linda Palla, bägge från Malmö Högskola.

 Ifous medlemsbrev nr 2 2016


Ifous medlemsbrev nr 1 2016

Lär känna Ifous nya vd Marie-Hélène Ahnborg, läs mer om Ifous partnerskap med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs Stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun, om det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan samt Ifous nya FoU-satsningar inom fjärrundervisning och förutsättnngar för nyanlända elevers lärande.

 Ifous medlemsbrev nr 1 2016


Ifous medlemsbrev nr 5 2015

Ifous bjuder in till deltagande i det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan, välkomnar en rad nya medlemmar och lyfter den senaste utvecklingsartikeln. Samtidigt har spridningsseminariet för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer hållits och det nästa, för Entreprenöriellt lärande, är i faggorna.

 Ifous medlemsbrev nr 5 2015


Ifous medlemsbrev nr 4 2015

I årets fjärde medlemsbrev bjuder Ifous in till höstens två spridningsseminarier, för FoU-programmen Inkluderande lärmiljöer (17/9 i Malmö) och Entreprenöriellt lärande (30/9 i Kista), presenterar de tjänster som just nu är öppna för ansökningar på Ifous kansli samt bjuder in till BFL-seminarium under Skolforum. Samtidigt presenteras de utvecklingsartiklar som deltagare i Inkluderande lärmiljöer har skrivit i samband med FoU-programmet.

 Ifous medlemsbrev nr 4 2015


Ifous medlemsbrev nr 3 2015

Läs om förstudien till FoU-programmet ”Nyanlända elevers lärande” och det nya FoU-programmet ”Undervisning i förskolan”. Den lokala nätverksträffen som Ifous arrangerade i Jönköping blev mycket lyckad och alla medlemmar bjuds in till slutseminarier för FoU-programmen ”Inkluderande lärmiljöer” och ”Entreprenöriellt lärande”, bägge i september. Boka även 27 oktober redan nu, då arrangerar Ifous tillsammans med Sigtuna kommun, Haninge kommun och Skolforum ett seminarium med fokus på BFL.

 Ifous medlemsbrev nr 3 2015


Ifous medlemsbrev nr 2 2015

Läs om de nya fokusområden för kommande FoU-projekt som har tagits fram, vad som är på gång inom FoU-programmen samt Ifous besök på det italienska skolforskningsinstitutet i Florens. Alla medlemmar bjuds även in till den lokala nätverksträff som anordnas i Jönköping 12 maj samt att besöka Ifous monter under Skolriksdagen 27-28 april. Ifous välkomnar även 19 nya medlemmar.

 Ifous medlemsbrev nr 2 2015


Ifous mdlemsbrev nr 1 2015

Ifous besöker MittLär i Sundsvall i februari, nya kollegan Helena Bergmark, som ska arbeta med utveckling av nya programområden, presenteras, och Ifous besöker SKOLFORSK. I brevet lyfts även specialläraren Mona Liljestrand, som har skrivit en utvecklingsartikel om metoder för att upptäcka särbegåvade elever och på så sätt kunna möta deras behov.

 Ifous medlemsbrev nr 1 2015


Ifous medlemsbrev nr 4 2014

Den första nätverkskonferensen för Bedömning för lärande för praktik och forskning har ägt rum, Ifous ingår i det nya projektet Skolforsk samt deltar i ny nationell påverkansplattform. Senaste nyheterna från FoU-programmen presenteras, samt den senaste utvecklingsartikeln. Dessutom har Ifous besökt både Skoldagarna i Malmö samt Skolfourm i Stockholm.

 Ifous medlemsbrev nr 5 2014


Ifous medlemsbrev nr 3 2014

Ifous har besökt Almedalen och arrangerat en samtalspicknick med fokus inkluderande lärmiljöer, FoU-ansvariga Karin Hermansson medverkar i ett avsnitt av Skolsnack, Ifous berättar om höstens planer när det gäller mässbesök samt senaste nytt från flera av FoU-programmen. Dessutom smakprov ur senaste numret av forskningsmagasinet Skolporten samt en ny utvecklingsartikel att läsa!

 Ifous medlemsbrev nr 3 2014


Ifous medlemsbrev nr 2 2014

Rapportering från den mycket lyckade Ifousdagen, inbjudan till Ifous picknicksamtal under Almedalsveckan, en ny YouTube-intervju med doktoranden Helena Andersson och hennes roll i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer samt en ny utvecklingsartikel om boksamtal i klassrummen.

 Ifous medlemsbrev nr 2 2014


Ifous medlemsbrev nr 1 2014

Ifous bjuder in sina medlemmar till den första Ifousdagen, en seminariedag med fokus på svensk skolforskning, berättar om uppstarten av FoU-programmet Digitalisering i skolan samt har nya filmer på YouTube-kanalen.

 Ifous medlemsbrev nr 1 2014


Ifous medlemsbrev nr 6 2013

Ifous omnämns som en viktig partner i Vetenskapsrådets arbete med regeringsuppdraget att genomföra kartläggningar inför bildandet av det kommande skolforskningsinstitutet, den nygamle vdn Per Reinolf intervjuas om att vara tillbaka och Mikael Loikkanen, Nacka kommun, berättar om sin utvecklingsartikel om användandet av IKT i slöjden.

 Ifous medlemsbrev nr 6 2012


Ifous medlemsbrev nr 5 2013

Ifous berättar om starten av en ny YouTube-kanal som lanseras med en video där Henrik Hamilton berättar om FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer”. Ambitionen med kanalen att berätta om spännande saker som händer inom organisationen. I brevet finns även processledaren Åsa Sundelins berättelse om arbetet med ”Entreprenöriellt Lärande”, Barbro Oxstrand intervjuas om sin licentiatuppsats om IKT-kunskaper och de senaste uppdateringarna inom de olika programmen presenteras.

 Ifous medlemsbrev nr 5 2013


Ifous medlemsbrev nr 4 2013

Det nya FoU-programmet ”Digitalisering i skolan” presenteras, Agneta Gatel, Barn- och utbildningschef Kinda kommun, och Katarina Arkehag, Enhetschef Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, intervjuas om varför de rekommenderar ett medlemskap i Ifous och mycket mer i septembers nyhetsbrev!

 Ifous medlemsbrev nr 4 2013


Ifous medlemsbrev nr 3 2013

I brevet intervjuas Henrik Hamilton, processledare för FoU-programmet Inkludering, om hur programmets första år har fortskridit och planerna inför framtiden. Ulrika Hansén, lärare, berättar även om sin utvecklingsartikel om ordspråk i skolan och vilket genomslag den har fått.

 Ifous medlemsbrev nr 3 2013


Ifous medlemsbrev nr 2 2013

I Ifous senaste medlemsbrev intervjuas Kajsa Mellner Daxberg från Skövde kommun, den nya rapporten om Digitalisering i skolan presenteras och röster från deltagarna i Inkluderingsprogrammet hörs.

 Ifous medlemsbrev nr 2 2013


Ifous medlemsbrev nr 1 2013

Läs intervjuer med Björn Söderqvist, rektor i Nacka kommun, som arbetar aktivt med utvecklingsartiklar, samt med deltagare i FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande.

 Ifous medlemsbrev nr 1 2013


Ifous medlemsbrev nr 2 2012

Läs Ifous senaste nyhetsbrev om Erik Nilsson i Botkyrka och hur FoU-programmet inkludering startades upp. Läs om Hjo kommuns där lärarna använder Skolportens forskningsartiklar som bränsle i gruppdiskussionerna för skolutveckling.

 Ifous medlemsbrev nr 2 2012


Ifous medlemsbrev nr 1 2012

Läs en intervju med Ifous FoU-ansvariga Karin Hermansson och referat från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.

 Ifousbrev nr 1 2012