Vem kan bli medlem?

Skolhuvudmän, myndigheter och intresseorganisationer som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund har möjlighet att samverka med huvudmän inom gemensamma utvecklingsområden, följa aktuell forskning på skolområdet och hålla sig à jour med pågående utvecklingsarbete inom samtliga skolformer.

Vad får du?

Medlemmar hos Ifous får tillgång till en rad olika tjänster och förmåner:

  • tillgång till forsknings- och utvecklingsbevakning via brevet Ifous FoU-bevakning – ett elektroniskt utskick som kommer en gång i veckan med senaste nytt om avhandlingar, vetenskapliga artiklar och artiklar skrivna av verksamma inom förskola och skola,
  • Ifous medlemsbrev – ett elektronisk brev ca tre gånger per termin och som innehåller information om fous verksamhet och vilka FoU-aktiviteter och insatser som pågår och planeras,
  • tillgång till magasinet Skolporten – ett forskningsmagasin som utkommer sex gånger per år med fördjupande material inom skolforskning och sammanställningar av publicerade avhandlingar. Inkluderar även pedagogisk forskning och Ifousbilaga.
  • möjligheten att ta del av webbkursen Skriva för skolutveckling.

Medlemmar har dessutom möjlighet att till självkostnadspris:

  • delta i och påverka innehållet i Ifous FoU-program
  • delta i Ifous mötesplatser – såsom seminarier, webbinarier och nätverksträffar till rabatterat pris.

  • dokumentera och publicera det egna utvecklingsarbetet genom Ifous kanaler.

 

 


Vill du veta mer?

Kontakta medlemsrådgivare
Annika Faager
annika.faager@ifous.se
073-996 7827

 

 

 

 

Är du en nyfiken icke-medlem som undrar vad Ifous sysslar med just nu? Då kan du läsa alla våra Ifousbilagor och bilagan ”Pedagogisk forskning” gratis i Skolportens app! För mer information klicka här.

Visste du även att Ifous har ett samarbete med Lärarnas Riksförbund? Som medlem i LR kan du få tillgång till Ifous Matchmail! Läs mer här!