Med fem av medlemmarna har Ifous inlett ett fördjupat samarbete genom ett tre-årigt partnerskap. Partnergruppen består av skolhuvudmän som har ett starkt engagemang när det gäller skolutveckling på vetenskaplig grund;

  • Stockholms stad
  • AcadeMedia
  • Nacka kommun
  • Kunskapsskolan
  • Täby kommun.