Marie-Hélène Ahnborg

Marie-Hélène Ahnborg har lång erfarenhet av det svenska skolsystemet utifrån olika perspektiv – kommunalt, statligt och internationellt. Hon är lärare i botten men har också en beteendevetenskaplig utbildning. Hon har tidigare varit avdelningschef på Skolverket och ställföreträdande GD för Skolinspektionen. Innan Marie-Hélène blev VD för Ifous var hon utsänd av regeringen som utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris.