Sofie Grahn Hillve

Sofie Grahn Hillve har genom sin bakgrund som lärare och specialpedagog, först inom grundskolan och därefter flera år inom vuxenutbildningen, en bred kompetens, goda kunskaper om det svenska skolsystemet och lång erfarenhet av skolutveckling i nära samarbete med såväl förvaltningschefer som skolledare och pedagoger. Hon har god kännedom om gruppdynamiska processer och en stor vana att leda grupper mot gemensamma mål. Sofie har bl a varit med om att utveckla forskningsbaserad pedagogik i ett EU-finansierat integrationsprojekt inom vuxenutbildningen.