Ifous i Almedalen: Från unfluencer till influencer – lärares och forskares roll i digitalisering av skolan

Hur kan vi åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering? I en testarena för digitalt lärande har en modell utarbetats där lärare, edtechutvecklare och forskare möts i gränssnittet mellan teknik och pedagogik. Nu skalas arenan upp och vi diskuterar…