Att forma framtidens demokratiska samhälle

Hur kan skolan arbeta för att främja de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på? Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med sju skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer. Dag: 27…


Utvecklingsseminarium för ledare FundiF

Alla ledare involverade i FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

Medverkande i FoU-progarmmet ”Inkluderande lärmiljöer” träffas för ett tvådagars utvecklingsseminarium.


Processledarmöte Inkluderande lärmiljöer

Processledare för FoU-programmmet ”Inkluderande lärmiljöer” träffas och diskuterar utvecklingen inom programmet.


Styrgruppsmöte FundiF

Styrgruppen för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Utvecklingsseminarium för Inkluderande lärmiljöer

Aktivitet: Utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer Plats: Arlanda Datum: 11-12 april Läs mer:  Inkluderande lärmiljöer


Inkluderande lärmiljöer: Kick-offseminarium

Kick-offseminarum för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.