Inkluderande lärmiljöer: Möte med forskargruppen

Forskargruppen i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer har avstämningsmöte med Ifous och styrgruppen.   Läs mer om programmet här.