Utvecklingsseminarium Lärares praktik och profession

Deltagarna i FoU-programmet ”Lärares praktik och profession” träffas under två dagar för ett utvecklingsseminarium inom programmet.


Processledarmöte FundiF

Processledare för FoU-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.


Seminarium Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession

Datum: 21 februari 2018 Plats: Göteborg Medverkande: Anette Olin, docent, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet, Anette Jahnke, processledare, Ifous Pris: 495 kr för Ifousmedlemmar, 695 för ickemedlemmar. Program och anmälan: här Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.


Skola på vetenskaplig grund – vad är det?

Hur kan huvudmän, rektorer och lärare bidra till att skolan vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vilken roll har stat, myndigheter, lärosäten, institut och förlag? Frågorna diskuteras av Anette Jahnke, projektledare vid Ifous och lektor i pedagogik, och…


Skola på vetenskaplig grund – vad innebär det?

Anette Jahnke, process- och projektledare och lektor vid Göteborgs universitet föreläser på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i ett samarbete med bokförlaget Liber. Mer om programpunkten kommer närmare i tiden.