Utvecklingsseminarium språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Medverkande i FoU-programmet ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi” träffas för ett utvecklingsseminarium i Hässleholm.