Seminarium Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession

Datum: 2 februari 2018 Plats: Helsingborg Medverkande: Anette Olin, docent, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet, Anette Jahnke, processledare, Ifous Pris: 495 kr för Ifousmedlemmar, 695 för ickemedlemmar. Program och anmälan: här Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.  


Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Ifous fokuserar presenterar den första analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet. Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous håller i seminariet. Öppet för personal anställda hos Ifous partners.


En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

Ifous tillsammans med partner deltar på konferensen CurioCity 1-2 juni i Helsingborg. Programpunkten heter ”En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!” och äger rum 2 juni kl 09:20-09:50.   Mer om programpunkten. Anmälan till konferensen.