Små barns lärande: Regionalt seminarium i Huddinge

FoU-programmet Små barns lärande har regionalt seminairum i Stockholm för de deltagande skolhuvudmännen SDF Enskede/Årsta/Vantör, Huddinge kommun och SDF Hässelby/Vällingby.