Små barns lärande: Regionalt seminarium i Jönköping

FoU-programmet Små barns lärande har regionalt seminarium i Jönköping för de deltagande kommunerna Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping och Skövde.