Utvecklingsseminarium för Undervisning i förskolan

Utvecklingsseminarium för deltagarna i FoU-programmet Undervisning i förskolan.


Seminarium: Samverkan för vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling

Arrangemang: SETT Syd Seminarium: Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling Plats: MalmöMässan, Malmö Tid: 13:00-14:00 Medverkande: Karin Hermansson, Ifous, Anna Åkerfeldt, forskare, Iréne Pistol, biträdande rektor.   Passa även på att besöka Ifous i monter C:32!


Ifous Mötesplatser: Malmö

Ifous Mötesplatser för utvecklingschefer, -ledare och -strateger i Stockholm och Skåne Tema: Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Programmet för dagen är ändrat, det blir enbart ”Försöksverksamheten för praktiknära forskning” med Elisabet Nihlfors. Kontakta Katarina Arkehag för anmälan….


Undervisning i förskolan: Samverkansmöte

Samverkansmöte för deltagande medlemmar i FoU-programmet Undervisning i förskolan.   Läs mer om programmet här.


Undervisning i förskolan: Processledarmöte

Möte för processledarna i FoU-programmet Undervisning i förskolan.   Läs mer om programmet här.


Undervisning i förskolan: Ledarseminarium

Seminarium för skolledare som deltar i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan.   Läs mer om programmet här.


Undervisning i förskolan: styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan.   Läs mer om programmet här.


Undervisning i förskolan: Nationellt seminarium i Malmö

FoU-programmet Undervisning i förskolan har nationellt seminarium för sina deltagare.