Seminarium: Snacka om tyst kunskap i matematik

Hålls av Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous och lektor vid Göteborgs universitet. En del av programmet på Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs. Mer om programmet. 


Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet

Ifous fokuserar presenterar den första analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet. Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous håller i seminariet. Del av programmet på Sverige Matematiklärarförenings sommarkurs. Mer information om programmet finns…