Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet

Ifous fokuserar presenterar den första analysen Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasiet. Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous håller i seminariet. Öppet för personal från Nacka kommun.