Spridningsseminarium: Nyanlända elevers lärande

Spridningsseminarium för FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Anmälan sker via den här länken. 


Kick-off: Datadriven skolförbättring

Kick-off för deltagarna i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.


Spridningsseminarium:Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Digitalt spridningsseminarium för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Mer information kommer inom kort.


Frukostseminarium: Digital skola: hot eller möjlighet?

I samband med Innovationsveckan 5-9 oktober håller Ifous det digitala frukostseminariet Digital skola – hot eller möjlighet? . Datum: 7 oktober Tid:  08:00-10:00 Plats: Zoom (länk till Zoom-rum kommer meddelas i samband med registrering) Anmälan: mer om program och anmälan…


Digitalt informationsmöte: Skola för lärande och psykisk hälsa

Den 11 september 2020 kl 13:00-15:00 hålls ett digitalt informationsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Skola för lärande och psykisk hälsa. Anmälan görs till andreas.jacobsson@ifous.se senast den 2 september.


Digitalt informationsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Ett informationsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Mer om innehåll och anmälan hittar du här. Datum: 9 september Tid: 09:00-12:00 Plats: Online


Digitalt informationsmöte: Introduktion i förskolan

Ett digitalt planerings- och informationsmöte som riktar sig till representanter på förvaltningsnivå för de aktörer som är intresserade av att medverka i FoU-samarbete Introduktion i förskolan. Plats: Online Datum: 26 augusti Tid: 13:00-15:30 Anmälan: Anmälan sker till Henrik Hamilton, process-…


Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Var? online Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program. Läs mer om tillfället. 


Informationsmöte: Samverkan för att främja skolnärvaro

Målgrupp: Informationsmöte som riktar sig till skolhuvudmän intresserade av att medverka i forsknings- och utvecklingsprogrammet Samverkan för att främja skolnärvaro. Tid: 4 mars kl 14:00-16:00 Plats: online Anmälan: till Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous. Obs! Mötet sker online och…


Programmering i skolan; när, var, hur och varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Datum: 4 november 2020 Tid: 09:00-16:00 Plats: Online…