Spridningskonferens: En förskola i takt med tiden

Spridningskonferens för FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan. Läs mer om En förskola i takt med tiden. Datum: 22 april Tid: 08:30-16:00 Plats: Online. En Zoomlänk skickas ut till anmälda deltagare 2-3 dagar före seminariet.  Pris: Kostnadsfritt för Ifous medlemmar. Icke-medlemmar: 595…


Mötesplats: Introduktion i förskolan

Tid: torsdag 20 maj, kl. 8.00 – 9.45 Plats: Digitalt möte i Zoom (länk skickas till anmälda deltagare några dagar i förväg) Anmälan: Medlemmar anmäler sig här, icke-medlemmar här.  Kostnad: 195 kr (för Ifous medlemmar)/495 kr (för icke-medlemmar). Läs mer om…


Digitalt informationsmöte: Samverkan för skolnärvaro

Digitalt informationsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att medverka i forsknings- och utvecklingsprogrammet Samverkan för skolnärvaro. För mer information och anmälan, kontakta Andreas Jacobsson, process- och projektledare på andreas.jacobsson@ifous.se eller 076-318 41 27.  


Planeringsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Digitalt planeringssmöte för skolhuvudmän som har anmält intresse för att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Anmälan sker till Andreas Jacobsson på andreas.jacobsson@ifous.se. Är du intresserade av att delta? Det finns fortfarande platser kvar – ta kontakt med…


Uppföljande seminarium Inkluderande lärmiljöer, del 2 av 2

Tid: Två tillfällen, 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00 Plats: Digitalt seminarium. Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två…


Uppföljande seminarium Inkluderande lärmiljöer tillfälle 1 av 2

Tid: Två tillfällen, 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00 Plats: Digitalt seminarium. Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två…


Dialogmöte: Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola

Dialogmöte för huvudmän som är intresserade av att bidra till kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola. Dag: 14 januari Tid: 08:30-10:00 Plats: via Zoom. En länk kommer att skickas ut till alla anmälda någon dag innan mötet. Anmälan: Till Henrik Hamilton


Informationsträff: Fokus undervisning

Datum: 15 mars Tid: 14-16 Plats: via Zoom (länk mejlas ut till alla anmälda någon dag innan mötet) Målgrupp: skolhuvudmän intresserade av att medverka i FoU-programmet Fokus undervisning. Mer om Fokus undervisning och information om anmälan.


Planeringsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Digitalt planeringsmöte för skolhuvudmän som lämnat in avsiktsförklaring för att medverka i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Anmälan sker till Karin Hermansson, FoU-ansvarig. 


Seminarium för Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro

Datum: 15 februari 2021, kl 13:00 – 16:00 Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län Plats: Digitalt via Zoom (Länk skickas ut ett par dagar innan webbinarietillfället efter anmälan) Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar…