Ifous mötesplats: Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan?

Statistik visar att pojkar under en längre tid presterat sämre i skolan än flickor oavsett vilken grupp man tittar på: pojkar från studieovana hem har sämre betyg än flickor från studieovana hem och utlandsfödda pojkar har sämre studieresultat än utlandsfödda…


Dialog- och planeringsmöte om FoU-programmet Särskolans kunskapsuppdrag

Den 2 februari 2022 arrangerar Ifous ett digitalt dialog- och planeringsmöte om vad det generellt innebär att medverka i ett FoU-program och specifikt hur FoU-programmet Särskolans kunskapsuppdrag är tänkt att utformas. Det är ett digitalt möte som vänder sig till dig som representerar…


Planeringsmöte om FoU-programmet Vuxenutbildning på distans

Den 15 mars arrangerar Ifous ett planeringsmöte för de huvudmän/utbildningsanordnare som har för avsikt att delta i FoU-programmet Vuxenutbildning på distans. Deltagare i mötet ges möjlighet till dialog om inriktning och forskningsfokus i FoU-programmet. Observera att deltagande i informationsträffen inte automatiskt…


Dialog- och planeringsmöte för FoU-programmet Övergångar

Ett dialog- och planeringsmöte för huvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet Övergångar – kontinuitet och progression.


Delningsseminarium: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning

Den 29-30 mars 2022 presenterar deltagarna i FoU-programmet, DigiLi – Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning sina erfarenheter och kunskaper om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Forskarna som arbetat i samverkan med deltagarna kommer även…


Informationsträff om FoU-programmet Vuxenutbildning på distans

Den 15 december arrangerar Ifous en informationsträff om vad det innebär att medverka i ett FoU-program och hur Vuxenutbildning på distans är tänkt att utformas. Det är en träff som vänder sig till dig som representerar en skolhuvudman/utbildningsanordnare och som…


Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola

Den 20 januari, klockan 13-16 välkomnar vi alla till ett seminarium om Språkutvecklande förskola. Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Ifous har därför…


Ifous mötesplats: Särskola

Datum: 8 december Tid: 09.00-10.30 Plats: Zoom Pris: kostnadsfritt för Ifousmedlemmar, 295 kr exklusive moms för icke-medlemmar Läs mer om program och anmälan.


Ifous mötesplats: Framtidens vuxenutbildning

Datum: 11 november Tid: 12:00-13:00 Plats: Zoom Pris: kostnadsfritt för Ifousmedlemmar, 295 kr exklusive moms för icke-medlemmar Sista anmälningsdag är onsdagen 10 november kl 10:00. Digital mötesplats som vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare hos kommunal eller fristående…


Ifous mötesplats: Den röda tråden: Att få både kontinuitet och progression i grundskolans övergångar

Digital mötesplats som vänder sig primärt till dig som är beslutsfattare hos kommunal eller fristående skolhuvudman, eller som arbetar med att utveckla din huvudmans verksamhet.  Läs mer om tillfället.