Uppföljande seminarium Inkluderande lärmiljöer, del 2 av 2

Tid: Två tillfällen, 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00 Plats: Digitalt seminarium. Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två…


Uppföljande seminarium Inkluderande lärmiljöer tillfälle 1 av 2

Tid: Två tillfällen, 11 mars, kl. 9.15 – 15.30 samt 18 mars, kl. 9.15 – 12.00 Plats: Digitalt seminarium. Pris: 1040 kr/exkl. moms per deltagare Målgrupper: Personal på rektors- och förvaltningsnivå hos skolhuvudmän som medverkat i något av Ifous två…


Dialogmöte: Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola

Dialogmöte för huvudmän som är intresserade av att bidra till kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola. Dag: 14 januari Tid: 08:30-10:00 Plats: via Zoom. En länk kommer att skickas ut till alla anmälda någon dag innan mötet. Anmälan: Till Henrik Hamilton


Informationsträff: Fokus undervisning

Datum: 15 mars Tid: 14-16 Plats: via Zoom (länk mejlas ut till alla anmälda någon dag innan mötet) Målgrupp: skolhuvudmän intresserade av att medverka i FoU-programmet Fokus undervisning. Mer om Fokus undervisning och information om anmälan.


Planeringsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Digitalt planeringsmöte för skolhuvudmän som lämnat in avsiktsförklaring för att medverka i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Anmälan sker till Karin Hermansson, FoU-ansvarig. 


Seminarium för Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro

Mer information om tillfället kommer inom kort.


Informationsträff: Fokus undervisning

Datum: 9 februari Tid: 14-16 Plats: via Zoom (länk mejlas ut till alla anmälda någon dag innan mötet) Målgrupp: skolhuvudmän intresserade av att medverka i FoU-programmet Fokus undervisning. Mer om Fokus undervisning och information om anmälan.


Spridningsseminarium: Nyanlända elevers lärande

Spridningsseminarium för FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Anmälan sker via den här länken. 


Kick-off: Datadriven skolförbättring

Kick-off för deltagarna i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.


Spridningsseminarium:Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Digitalt spridningsseminarium för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Datum: 3 december 2020 Tid: 08:15-16:10 Plats: Online Pris: 495 ex. moms för icke-medlemmar, gratis för Ifousmedlemmar. Program: Program för dagen Anmälan: via den här länken Osäker på om din arbetsgivare är…