Seminarium för Ifous fokuserar: Samverkan för att motverka problematisk skolfrånvaro

Datum: 15 februari 2021, kl 13:00 – 16:00 Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län Plats: Digitalt via Zoom (Länk skickas ut ett par dagar innan webbinarietillfället efter anmälan) Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar…


Informationsträff: Fokus undervisning

Datum: 9 februari Tid: 14-16 Plats: via Zoom (länk mejlas ut till alla anmälda någon dag innan mötet) Målgrupp: skolhuvudmän intresserade av att medverka i FoU-programmet Fokus undervisning. Mer om Fokus undervisning och information om anmälan.


Spridningsseminarium: Nyanlända elevers lärande

Spridningsseminarium för FoU-programmet Nyanlända elevers lärande. Anmälan sker via den här länken. 


Kick-off: Datadriven skolförbättring

Kick-off för deltagarna i FoU-programmet Datadriven skolförbättring.


Spridningsseminarium:Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Digitalt spridningsseminarium för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Datum: 3 december 2020 Tid: 08:15-16:10 Plats: Online Pris: 495 ex. moms för icke-medlemmar, gratis för Ifousmedlemmar. Program: Program för dagen Anmälan: via den här länken Osäker på om din arbetsgivare är…


Frukostseminarium: Digital skola: hot eller möjlighet?

I samband med Innovationsveckan 5-9 oktober håller Ifous det digitala frukostseminariet Digital skola – hot eller möjlighet? . Datum: 7 oktober Tid:  08:00-10:00 Plats: Zoom (länk till Zoom-rum kommer meddelas i samband med registrering) Anmälan: mer om program och anmälan…


Digitalt informationsmöte: Skola för lärande och psykisk hälsa

Den 11 september 2020 kl 13:00-15:00 hålls ett digitalt informationsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Skola för lärande och psykisk hälsa. Anmälan görs till andreas.jacobsson@ifous.se senast den 2 september.


Digitalt informationsmöte: Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Ett informationsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Mer om innehåll och anmälan hittar du här. Datum: 9 september Tid: 09:00-12:00 Plats: Online


Digitalt informationsmöte: Introduktion i förskolan

Ett digitalt planerings- och informationsmöte som riktar sig till representanter på förvaltningsnivå för de aktörer som är intresserade av att medverka i FoU-samarbete Introduktion i förskolan. Plats: Online Datum: 26 augusti Tid: 13:00-15:30 Anmälan: Anmälan sker till Henrik Hamilton, process-…


Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Var? online Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program. Läs mer om tillfället.