Kompetensutvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik

4-5 september medverkar Ifous process- och projektledare Anette Jahnke vid Skolverkets Konferens för rektorer och handledare i Ma och NT i Solna.   Läs mer om programmet.