Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Var? online Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program. Läs mer om tillfället. 


Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 26 maj Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Online Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor…


Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 16 april Tid: 09:00-12:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Online Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor som…


Planeringsmöte: En individanpassad vuxenutbildning

 Planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning. Tid: 09:00-15:00 Plats: online Anmälan:  Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare, på sofie.grahn-hillve@ifous.se eller 0763134614.  


Seminarium 2: Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan

  Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 17 mars Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Målgrupp: För de som…


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Målgrupp: För de som…


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid för grundskolan: 09:00-12:00 Obs, fullbokat! Tid för gymnasiet: 13:00-16:00 För mer information och anmälan till…


Mötesplats: Förskola

Datum: Onsdagen 4 december Tid: 08:30-16:30 Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm Ifous Mötesplats: Förskola – innehåll och priser.   


Ungas egna erfarenheter av skolfrånvaro och vägen tillbaka (seminarium 4)

Hur upplever unga som själva varit i lång skolfrånvaro, vad som hjälpte dem tillbaka? I det här seminariet får du bland annat träffa ungdomar som själva varit frånvarande från skolan under längre perioder. De berättar om sina upplevelser och vi…


Samverkan för att förebygga skolfrånvaro (seminarium 3)

Hur gör vi för att samhällets olika aktörer, som exempelvis skola, socialtjänst och vård, bättre ska kunna samverka för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att hamna i problematisk frånvaro? Datum: 5 november 2019 Tid:meddelas inom kort Organisatör: Uppdrag Psykisk…