Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Var? online Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program. Läs mer om tillfället. 


Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 26 maj Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Online Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor…


Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 16 april Tid: 09:00-12:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Online Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor som…


Planeringsmöte: En individanpassad vuxenutbildning

 Planeringsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet En individanpassad vuxenutbildning. Tid: 09:00-15:00 Plats: online Anmälan:  Sofie Grahn Hillve, process- och projektledare, på sofie.grahn-hillve@ifous.se eller 0763134614.  


Seminarium 2: Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan

  Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 17 mars Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Målgrupp: För de som…


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid: 13:00-16:00 Pris: Seminariet är kostnadsfritt Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Målgrupp: För de som…


Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Seminarium som arrangeras i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och som enbart är öppet för anställda inom Stockholms län. Datum: 30 januari Tid för grundskolan: 09:00-12:00 Obs, fullbokat! Tid för gymnasiet: 13:00-16:00 För mer information och anmälan till…


Programmering i undervisningen – vad, hur, när och varför?

Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Mer detaljer hittar du här. Datum: 4…


Mötesplats: Förskola

Datum: Onsdagen 4 december Tid: 08:30-16:30 Plats: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm Ifous Mötesplats: Förskola – innehåll och priser.   


Ungas egna erfarenheter av skolfrånvaro och vägen tillbaka (seminarium 4)

Hur upplever unga som själva varit i lång skolfrånvaro, vad som hjälpte dem tillbaka? I det här seminariet får du bland annat träffa ungdomar som själva varit frånvarande från skolan under längre perioder. De berättar om sina upplevelser och vi…