Inkluderande lärmiljöer: Processledarmöte

Möte för processledarna i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer.   Läs mer om programmet här.