Styrdokument: Tvångströja eller arbetsredskap?

Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous och lektor i Göteborgs universitet, föreläser vid Skolledarkonferensen i Tylösand.   Mer om programmet hittar du här. 


Tillsammans för att utveckla professionalitet i förskolan

Susan Henriksson, Svedala kommun, Ylva Holmberg, Malmö högskola, Karin Hermansson, Ifous Genomförandet av FoU-programmet Undervisning i förskolan beskrivs och hur arbetssätt, verksamhet och kunskap kan utvecklas med stöd i forskning och bidra till långsiktig professionsutveckling. Genom konkreta exempel från programmet…