Entreprenöriellt lärande: Monika Diehl disputerar

Monika Diehl, forskare, disputerar vid Umeå universitet inom ramen för FoU-programmet Entreprenöriellt lärande. Läs mer här.


Fjärrundervisning – från teori till praktik

14 september 2017 i Umeå Välkommen till en dag om fjärrundervisningens framtid i den svenska grundskolan! Här får du ta del av lärares och skolledares erfarenheter av fjärrundervisning och diskutera organisatoriska förutsättningar för att utveckla digitala lösningar på de behov som…


Fjärrundervisning: Workshop 2 i Umeå

Under denna andra workshop kommer vi att få ta del av några första erfarenheter från praktiska försök inom projektet. Dessutom kommer gästföreläsare att ge ytterligare input från försöksmiljöer inom fjärrundervisning. Diskussion och utbyte av erfarenheter ger ytterligare inspiration att ta…