Utvecklingsseminarium Inkluderande lärmiljöer

Ledare aktiva inom FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” deltar i ett utvecklingsseminarium.


Processledarmöte Inkluderande lärmiljöer

Processledare för FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.