Styrgruppsmöte Inkluderande lärmiljöer

Styrgruppen för FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” möts och diskuterar den senaste utvecklingen.