Här nedan finns Ifous arkiv av bilder som kan användas i olika pressammanhang. Vänligen ange alltid fotografens namn vid publicering.

Marie-Hélène Ahnborg, vd (bild nr 1 och bild nr 2) Fotograf: Annika af Klercker.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig. Fotograf: Johan Marklund

Emma Kreü, Medlemsansvarig. Fotograf: Johan Marklund

Annika Faager, Medlemrådgivare. Fotograf: Johan Marklund

Henrik Hamilton, Projekt- och processledare. Fotograf: Johan Marklund

Anette Jahnke, Projekt- och processledare. Fotograf: Johan Marklund