Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Det är temat för den öppna konferens som Ifous arrangerar tillsammans med fem skolhuvudmän som deltagit i det treåriga FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen

Under tre år har drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Stockholms universitet för att utveckla vetenskapligt förankrade och beprövade didaktiska arbetsätt sätt för undervisning i programmering. FoU-programmet har haft ett upplägg där designbaserad forskning kombinerats med att lärare utvecklat undervisningen i och med programmering genom Lesson Studies

På konferensen kommer du få ta del av bland annat vilka didaktiska arbetsätt som utvecklats av lärare och forskare genom lärares Lesson studies. Programmets forskningsresultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt kommer även att presenteras. Konferensen kommer också adressera organisations- och ledarskapsperspektiv kring att leda arbetet med skolans digitalisering och implementering av styrdokumenten från 2017. 

Konferensen kommer att bestå av föreläsningar av både praktiker och forskare. 

Medverkar gör bland annat: 

Linda Mannila, Linköpings universitet, och Peter Fredriksson, Skolverket.
– Forskargruppen som består av: forskningsledare och docent Jalal Nouri, docent Eva Norén, fil. dr. Kicki Skog, doktorand Lechen Zhang och professor Per-Olof Wickman.
– Lärare, rektorer och ledare från de medverkande skolhuvudmänen: Freinetskolan Hugin, Tyresö, Åstorp, Stockholm, Simrishamn
– Ifous process-och projektledare Anette Jahnke

Program för dagen


09.00 Välkomna! Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous
09.15 Antiken eller programmering i skolan? Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.  
09.30 Varför programmering?, Linda Mannila, Linköpings universitet
09.45 Detta är FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen
2017-2020, Anette Jahnke, projektledare Ifous
10.00 Fika 
10.30 Vilka forskningsfrågor ha ställts? Vilka resultat har nåtts? Jalal Nouri, Eva Norén, Lechen Zhang
11.15 Vilket utvecklingsarbete har gjorts under tre år? Vilka resultat har nåtts? Elever, lärare, rektor och skolchef från fem huvudmän 
12.00 Lunch
13.00 Hur kan vi undervisa programmering och vad lär sig eleverna? Parallella pass för årskurs F-3, 4-6 och 7-9 där lärare presenterar framtagna lektioner inom t.ex. matematik, bild, teknik och svenska med hjälp av Lesson studies. 
14.45 Fika 
15.15 Vad ska våra barn lära sig för framtiden? Vem bestämmer det?
Panel med representanter från skolmyndigheter, forskare och programmets deltagare. Moderator, Anette Jahnke 
16.00 Avslut 

Datum: 4 november 2020 OBS, nytt datum!
Tid: 08:30-17:00
Plats: Clarion Sign, Stockholm

Priser och anmälan


Uppdaterade anmälningslänkar med priser kommer inom kort!

Osäker på om din arbetsgivare är medlem i Ifous? Du hittar Ifous medlemmar här.