Ifous arbetar med psykisk hälsa inom flera områden, bland annat genom samarbeten med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Region Stockholm. Här finns en sammanställning över de projekt som är kommande, pågående och avslutade.

 

FoU-program

Nytt FoU-program: Skola för lärande och psykisk hälsa

Många barn och ungdomar befinner sig i skolan under en stor del av sin vakna tid. Det gör skolan till en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande arbete. Ifous startar nu ett FoU-program som främst riktar sig till chefer, skolledare, lärare och övrig skolpersonal som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.

Läs mer om Skola för lärande och psykisk hälsa.

Processtöd

Att främja ungas skolnärvaro – Uppdrag psykisk hälsa

I samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför Ifous under läsåret 2020-2021 två halvdagsseminarier utgående från de två nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: Skolnärvaro och Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan. Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem, och processtödet riktar sig i första hand till de mindre kommunerna i Stockholms län.

Läs mer om Att främja ungas skolnärvaro.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

 

Rapporter

2020

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Rapporten är en forskningsöversikt framtagen av Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften är ett samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Du hittar rapporten här.

 

2019

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Rapporten är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Du hittar rapporten här.

 2. Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Under ett webbsänt seminarium 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, skriften ”Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem” vars syfte är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Seminariet, ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”, med underrubriken ”Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?” finns nedan i sin helhet.

Filmen från seminariet är uppdelat i två delar. En spellista med bägge delarna finns här. 

 

Läs mer om seminarieserien hos Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.