Ifous har fokus på skolans studie- och yrkesvägledning

Just nu planerar Ifous två olika satsningar med fokus på skolans studie- och yrkesvägledning.

Det ena är ett ettårigt projekt Datadriven samverkan för elevers framtidsval och genomförs i
samverkan med forskare från Chalmers. Projektet riktar sig till skolhuvudmän som har utarbetat någon form av modell för samverkan mellan skola och arbetsliv och som med hjälp av en digital metod vill utveckla och bepröva sin modell.

 

Det andra är ett flerårigt FoU-program,
Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning, som planeras tillsammans med forskare från Karlstad universitet. Fokus ligger på hur vägledningen kan integreras i ämnesundervisningen och kopplas till elevernas tankar om framtiden som ett sätt att öka studiemotivationen.

Ni som är intresserade inbjuds till ett digital dialogmöte onsdagen den 9 september kl. 9-12. Anmälan till Karin Hermansson.