Ifous mötesplats: Den röda tråden – att få både kontinuitet och progression i grundskolans övergångar

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan man organisera för att få balans mellan progression och kontinuitet i övergångarna? Den 17 november bjuder Ifous in till ett digitalt frukostseminarium om att åstadkomma en röd tråd från förskola till skola, mellan grundskolans stadier och vidare till gymnasiet.

 

Läs mer om tillfället här.