Nyhet: Undervisningsintegrerad vägledning

Vill du vara med och stärka den forskningsbaserade kunskapen om hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevers motivation för lärande? Nu planerar Ifous ett FoU-program som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om vägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.
Ett digitalt planeringsmöte för intresserade huvudmän äger rum 17 juni.
.