Nytt FoU-program: Introduktion i förskolan

En majoritet av alla barn går i förskolan och ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är vid introduktionen av barnet till förskolan. Någon empirisk undersökning av hur man hanterar introduktionen av de yngsta barnen har tidigare inte gjorts och det saknas därför kunskap inom detta område. Detta program syftar till att bidra med sådan kunskap.

Introduktion i förskolan