Nytt FoU-program: Samverkan för att främja skolnärvaro

Vi vet att skolnärvaro är viktigt för den psykiska hälsan, en betydelsefull kunskap då signalerna om ungas psykiska ohälsa är många och oroande. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till personal i skola och socialtjänst som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja skolnärvaro och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område.

Läs mer om Samverkan för att främja skolnärvaro.