Nytt FoU-program: Samverkan för skolnärvaro

Många barn och ungdomar befinner sig i skolan under en stor del av sin vakna tid. Det gör skolan till en av de viktigaste arenorna för hälsofrämjande arbete. Ifous startar nu ett FoU-program som främst riktar sig till alla som arbetar med barns och ungdomars lärande och psykiska hälsa från förskola till gymnasieskola. Fokus ligger på att genom samverkan med varandra och med forskare utveckla arbetet med att främja barns och ungas psykologiska och sociala välbefinnande och bidra till fördjupad kunskap om sambandet mellan lärande och psykisk hälsa.

Läs mer om Samverkan för skolnärvaro.