Nytt FoU-program: Vuxenutbildning

 

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Förutom att stärka den enskilda individen ska den även vara ett stöd i
etableringen av nyanlända, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle.

För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det skapas förutsättningar en ökad individanpassning, men även att det systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning.

Därför startar Ifous nu ett FoU-program med fokus på vuxenutbildning, läs mer om intresseanmälan.