Ny intervju: Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, om riskerna med exkludering

Kortintervju med Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, där han reflekterar över konsekvenserna av brist på inkludering.


Forskarintervju: Elisabeth Persson och Lill Langelotz

I samband med spridningskonferensen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer intervjuades forskarna i programmet, Lill Langelotz och Elisabeth Persson, verksamma vid Högskolan i Borås.      


Forskarintervju: Helena Ackesjö och Björn Haglund

I samband med kick-offen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag intervjuades forskarna som kommer att arbeta i programmet. Helena Ackesjö, docent och Fil.Dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Björn Haglund, Fil.Dr. och docent i Barn och ungdomsvetenskap vid Högskolan…


Fokus på individ och lärande i förskolans publika dokumentation

I förskolans publika dokumentation är barnens lärande i fokus. Mer sällan syns värden kring omsorg eller hur pedagogerna arbetar. Rebecka Lindberg visar i sin licentiatavhandling att förskolans dokumentation ofta lyfter fram en idealbild. Läs hela intervjun med Rebecka här! 


Forskarintervju: Malin Virtanen

Filmad och fotograferad dokumentation har en framträdande plats i förskolan. Men förskollärare reflekterar sällan över hur barnen uppfattar att ständigt bli dokumenterade, visar Malin Virtaten i sin licentiatuppsats som hon skrivit inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande.  …


Forskarintervju med Marita Davidsson

Marita Davidsson gick upp med sin avhandling Värdeladdade utvärderingar – diskursanalys av förskolors systematiska kvalitetsarbete, den 1 juni 2018, som är skriven inom ramen för FoU-programmet ”Små barns lärande”. Nu finns en fullständig intervju med Marita att läsa här! Trevlig läsning!


Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Katarina Nilfyr är  licentiat inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande  och gick upp med sin avhandling ”Dokumentationssyndromet – En interaktionistisk och socialkritisk studie av förskolans dokumentations- och bedömningspraktik” i början av mars. Nu intervjuas hon om arbetet och…


Pedagogisk dokumentation ger en tillrättalagd bild

Frida Lindroth är den första licentiaten inom ramen för Ifous FoU-program Små barns lärande som gått upp med sin avhandling. I ”Pedagogisk dokumentation – en pseudoverksamhet?”har Lindroth utforskat vad förskolläraren väljer – och väljer bort – i sitt dokumentationsarbete. Hon intervjuas…


“Vi är en slags garant för utvecklingsverksamheten”

Sedan drygt ett halvår tillbaka är Karin Rönnerman, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av medlemmarna i Ifous vetenskapliga råd. Läs intervjun med henne här. Du kan läsa mer om Ifous vetenskapliga, där samtliga rådsmedlemmar sitter på eget mandat,…


Julie Allan: Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan, forskare vid universitetet i Birmingham. Läs hela…