Information med anledning av Covid 19, Coronaviruset

Ifous strävar efter att så långt möjligt genomföra planerad verksamhet men i anpassad form med anledning av covid-19 och coronaviruset. För att undvika resor och sammankomster genomförs konferenser, seminarier, planerings- och informationsmöten digitalt. När detta inte är möjligt skjuts de…


Medlemskap i Ifous

Medlemskapet är för skolhuvudmän eller enskilda skolor. Storleken på medlemskapet anpassas efter organisationens storlek. Därför har alla arbetsgivare, små som stora, möjlighet att ta del av det vi erbjuder.