Ifous personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. För att läsa Ifous fullständiga policy för personuppgiftsbehandling, klicka på länken nedan. Ifous personuppgiftspolicy


Ifous anlitar följande personer för specifika uppdrag

Kerstin Lingebrant Process- och projektledare för FoU-programmet Leda för skolutveckling Kontakt: kerstin.lingebrant@ifous.se   Michael Fredqvist Leder riktat processtöd med inriktning Entreprenöriellt lärande Kontakt: michael.fredqvist@ifous.se