Pressmeddelande: Nyanlända elevers lärande

Resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande publiceras i dag. Under tre år har lärare och skolledare från Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola, arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända…


Ifous medlemsbrev nr 3 2019

I Ifous medlemsbrev nr 3 2019 presenteras det nya FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag, intervjuar forskare inom två av våra FoU-program och tar en pratstund med statssekreterare Erik Nilsson.   Läs Ifous medlemsbrev nr 3 2019 här!


Ifous medlemsbrev nr 2 2019

I Ifous medlemsbrev nr 2 intervjuas Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, frågan om vikten av inkludering och skolnärvaro lyfts och tre forskare som är involverade i Ifous FoU-program berättar om sitt arbete. Självklart finns även inbjudningar till våra kommande FoU-program, seminarier…


Ifous medlemsbrev nr 1 2019

Ifous hälsar nya medlemmar välkomna, bjuder in till sitt seminarium i Almedalen, presenterar de senaste rapporterna om undervisning i förskolan och fysiska skolmiljöer, presenterar sina kommande FoU-satsningar samt önskar alla en riktigt glad sommar! Ifous medlemsbrev nr 1 2019!


Ifous medlemsbrev nr 2 2018

Två avhandlingar inom ramen för Ifous tidigare FoU-program Små barns lärande presenteras, rapportering från pågående FoU-program, nya fokusområden lanseras, nya medlemmar hälsas välkomna och Ifous önskar alla sina medlemmar God Jul och Gott Nytt År! Ifous medlemsbrev nr 2 2018


Ifous medlemsbrev nr 1 2018

Ifous uppdaterar om nya och  pågående FoU-program, Ifous samarbete med kampanjen #Hurvetdudet?, årets seminarium ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?” i Almedalen och mycket mer! Ifous medlemsbrev nr 1 2018


Ifous medlemsbrev nr 3 2017

Ifous bjuder in skolhuvudmän till att delta i FoU-programmen Språkutvecklande arbetssätt i sfi och Flerstämmig undervisning i förskolan, arrangerar mötesplatser med fokus på lärares profession och praktik och kommenterar den nationella digitaliseringsstrategin. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen har dragit igång, Jan-Eric Gustafsson, ordförande…


Ifous medlemsbrev nr 2 2017

Ifous välkomnar nya medlemmar,  presenterar Ifous mötesplatser samt bjuder in till seminariet Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som arrangeras ihop med partners under Almedalsveckan och heldagen Fjärrundervisning – från teori till praktik i Umeå i…


Ifous medlemsbrev nr 1 2017

I Ifous första medlemsbrev 2017 bjuder Ifous in till manifestationen March for Science och debatterar om en nationell IT-strategi för skolan. Vi presenterar slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande, en överblick över 15 års forskning om sfi och den första analysen från Ifous fokuserar. Vi välkomnar även nya medlemmar,…


Ifous medlemsbrev nr 7 2016

Ifous lanserar en ny analysfunktion, Ifous fokuserar, och först ut är en matematikdidaktisk analys. FoU-programmet Digitalisering i skolan avslutas och ett öppet webbinarium, Vad är adekvat digital kompetens?, arrangeras. Inbjudningar till kommande workshops presenteras, med fokus på programmering ämnesundervisningen och leda för…