Ifous medlemsbrev nr 6 2016

Ifous bjuder in till workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning i Umeå 1 december, den nya medarbetaren Anette Jahnke intervjuas och de kommande FoU-satsningarna presenteras, bland annat Programmering i ämnesundervisningen, SFI – vägen in i samhället och Styrning och ledning i skolorganisationen….


Ifous medlemsbrev nr 5 2016

Ifous bjuder in till seminarium om Fjärrundervisning, erbjuder fördjupande processtöd till sina medlemmar samt berättar om seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? som hölls under Almedalsveckan i Visby. I brevet finns även en intervju med den vetenskapliga…


Ifous medlemsbrev nr 4 2016

Ifous bjuder in till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” under politikerveckan i Almedalen, presenterar FoU-programmet Entreprenöriellt Lärandes slutrapport och ger medlemmarna möjlighet att lyssna till en intervju med Mattias Olsson, Östersunds kommun, styrgruppens ordförande i…


Ifous medlemsbrev nr 3 2016

Seminariet med fokus på inkludering har gått av stapeln, Ifous bjuder in till höstens seminarier som Fjärrundervisning och Styrning och ledning, och det är dags att nominera till Tomas Johanssons Minnesfond. I brevet presenteras även Ifous vetenskapliga råd och Ifou…


Ifous medlemsbrev nr 2 2016

Ifous välkomnar nya medlemmar, de nya FoU-satsningarna Fjärrundervisning, Förutsättningar för nyanlända elevers lärande och Skolans styrning och ledning presenteras. Ifous bjuder in till konferens med fokus inkludering och de seminarier som har hållits inom FoU-programmen Digitalisering i skolan, Små barns…


Ifous medlemsbrev nr 1 2016

Lär känna Ifous nya vd Marie-Hélène Ahnborg, läs mer om Ifous partnerskap med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs Stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun, om det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan samt Ifous nya FoU-satsningar inom fjärrundervisning och förutsättnngar för nyanlända elevers…


Ifous medlemsbrev nr 5 2015

Ifous bjuder in till deltagande i det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan, välkomnar en rad nya medlemmar och lyfter den senaste utvecklingsartikeln. Samtidigt har spridningsseminariet för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer hållits och det nästa, för Entreprenöriellt lärande, är i faggorna.


Ifous medlemsbrev nr 4 2015

I årets fjärde medlemsbrev bjuder Ifous in till höstens två spridningsseminarier, för FoU-programmen Inkluderande lärmiljöer (17/9 i Malmö) och Entreprenöriellt lärande (30/9 i Kista), presenterar de tjänster som just nu är öppna för ansökningar på Ifous kansli samt bjuder in…


Ifous medlemsbrev nr 3 2015

Läs om förstudien till FoU-programmet ”Nyanlända elevers lärande” och det nya FoU-programmet ”Undervisning i förskolan”. Den lokala nätverksträffen som Ifous arrangerade i Jönköping blev mycket lyckad och alla medlemmar bjuds in till slutseminarier för FoU-programmen ”Inkluderande lärmiljöer” och ”Entreprenöriellt lärande”,…


Ifous medlemsbrev nr 2 2015

Läs om de nya fokusområden för kommande FoU-projekt som har tagits fram, vad som är på gång inom FoU-programmen samt Ifous besök på det italienska skolforskningsinstitutet i Florens. Alla medlemmar bjuds även in till den lokala nätverksträff som anordnas i…