Forskning i samverkan – lika självklart och enkelt som det låter?

 Att olika syften och drivkrafter kan leda till konflikt var en av slutsatserna vid det välbesökta digitala seminarium om samverkan som Ifous och Vetenskap & Allmänhet tillsammans arrangerade under Almedalsveckan 2021. Utgångspunkten var högskolelagens nya betoning av ömsesidigheten i samverkan….


Almedalsveckan: Forskning i samverkan – lika självklart som det låter?

I forskningspropositionen som träder i kraft den 1 juli 2021 betonas universitetens samverkansuppgift. Samverkan bidrar till samhällsutveckling. Men är samverkan så enkel och självklar som det låter? Det diskuteras i detta Almedalsseminarium som arrangeras tillsammans med Vetenskap & Allmänhet den…


Välkommen till en dag om att leda för skolutveckling!

Under tre år har Örebro kommuns rektorer– från förskola till vuxenutbildning – arbetat tillsammans med sina förvaltningsledare och en forskargrupp från KTH för att stärka sin kompetens i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, stärka sin grund…


Pressmeddelande: Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Den 31 maj 2021 tar skolans tre huvudmannaorganisationer över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas…


Ifous mötesplats: Digital undervisning efter pandemin

Den 4 juni arrangerar Ifous den digitala mötesplatsen Digital undervisning efter pandemin. Välkommen till en digital mötesplats där vi blickar framåt, till en tid då pandemin har släppt sitt grepp. Vilka lärdomar tar vi med oss och vilka lämnar vi?…


Slutrapport: Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden

Är undervisning verkligen något som hör hemma i förskolan? Lär sig inte barn bäst genom lek? Vad är det man ska undervisa om? Och vad är det egentligen för skillnad på lärande och undervisning? Det är frågor som många som arbetar…


Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan

Omsorgsmiljön under de första levnadsåren är avgörande för ett barns socioemotionella utveckling – det är en väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är introduktionen av barnet i förskolan. Men hur gör man…


Pressmeddelande: En förskola i takt med tiden

I dag, torsdagen 22 april, avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Flerstämmig undervisning i förskolan med den öppna konferensen En förskola i takt med tiden. I programmet har 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre…


Utvecklingsartikel om hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning

Omsorg och undervisning är ofta oskiljaktiga i förskolan. Den slutsatsen drar förskolerektor Christina Jarvis och förskollärare Helena Bergman i sin utvecklingsartikel där de undersökt hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning. De har skrivit sin artikel inom ramen för forsknings- och…


Öppen konferens: En förskola i takt med tiden

Sommaren 2018 fattades beslutet om den nya reviderade läroplanen för förskolan. Hållbarhet, digital teknik och hälsa är exempel på förstärkta kunskapsområden. Samma år startade Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan, med målet att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för…