Debatt: Dra lärdomar av vårens distansundervisning och utveckla skolan

I dag skriver Marie-Hélène Ahnberg, vd på Ifous, tillsammans med representanter för AcadeMedia, Huddinge kommun, Kunskapsskolan Sverige och Nacka kommun, på Altinget.se om behovet av en gemensam utvärdering kring hur undervisningens kvalitet och elevernas lärande har påverkats av vårens distansundervisning. Målet…


Intervju: Intervju med Madleine Nilsson, Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Madleine Nilsson, rektor från Hässleholms kommun, intervjuas om att medverka i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Hon berättar om vad som varit givande med programmet – och vad som har utmanat henne och hennes arbetslag.  


Seminarium: ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”

Den 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem, vid ett webbsänt seminarium. Syftet med skriften är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge…


Utvecklingsartikel: Lika värde för alla

Empati, acceptans och allas lika värde är självklarheter på Lejonströmsskolan i Skellefteå. Ida Wiik, grundskollärare och förstelärare i årskurs f-3, och Marie Ellström-Westerlund, specialpedagog och förstelärare årskurs 1–6,  har inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer skrivit en utvecklingsartikel om ett nära…


Örebro satsar på ledarskap för skolutveckling

I FoU-programmet Leda för skolutveckling satsar Örebro kommun på att stärka sin personal från förskola till vuxenutbildning och på så sätt fördjupa det pågående utvecklingsarbetet. Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola är mycket positiv till programmet. Här intervjuas hon om…Poddsugen?

Anette Jahnke och Åsa Hirsh, forskarna bakom rapporten ”Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?”, deltar i senaste avsnittet av podcasten Kornhall&Netz.   Lyssna till när Per Kornhall och Ingela Netz samtal med Anette Jahnke och Åsa Hirsh. …


Ifous har fokus på skolans studie- och yrkesvägledning

Just nu planerar Ifous två olika satsningar med fokus på skolans studie- och yrkesvägledning. Det ena är ett ettårigt projekt Datadriven samverkan för elevers framtidsval och genomförs i samverkan med forskare från Chalmers. Projektet riktar sig till skolhuvudmän som har…


Mötesplats: Språkutvecklande arbetssätt

Forskning visar att undervisning som fokuserar på språkets roll i alla ämnen gynnar alla elever och är nödvändigt för flerspråkiga elever. Tisdagen 8 september arrangerar Ifous en digital mötesplats där fokus ligger på frågor som Vad innebär ett språk- och…


Pressmeddelande: Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning

När smittspridningen av Covid-19 ökade kraftigt hänvisades Sveriges gymnasieelever till distansundervisning. En stor förändring för många, och hur har eleverna själva upplevt situationen? Ifous släpper i dag delrapporten  Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat, som genom…