Ifous mötesplats: Särskola

Den 8 december arrangeras Ifous mötesplats: Särskola där det finns möjlighet att få inblick i hur en forskningsbaserad verksamhetsutveckling skulle kunna realiseras. Under seminariet får du lyssna till Nina Klang, fil.dr i handikappvetenskap och docent i pedagogik vid Uppsala universitet och Daniel Östlund, Biträdande professor…


researchED: To trust or not to trust the teacher – that is the question

Den 4 december föreläser Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous samt forskare vid Göteborgs universitet, och Åsa Hirsh, lektor vid Göteborgs universitet vid researchED i Haninge. Titeln på föreläsningen är To trust or not to trust the teacher –…


Nytt FoU-program: Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. I Ifous FoU-program om didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning,…


Nytt FoU-program: Övergångar – kontinuitet och progression

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan en balans mellan progression och kontinuitet i barnets skolgång åstadkommas? Hur bör övergångar organiseras och genomföras så att barns och elevers lärande gynnas?…


Webbkurs: Skriva för skolutveckling

Nu presenterar Ifous sin nya webbkurs Skriva för skolutveckling som riktar sig till dig som är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel. Vill du sprida dina erfarenheter och genom det bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för…


Ifous mötesplats: Framtidens vuxenutbildning

Vuxenutbildningen får en alltmer central plats för kompetensförsörjningen och för livslångt lärande. Forskning om vuxnas lärande är begränsad. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter med också utmaningar såväl för lärares undervisning som deltagarnas lärande. Hur skapar och upprätthåller…


Ifous mötesplats: Den röda tråden – att få både kontinuitet och progression i grundskolans övergångar

Barnets väg genom skolsystemet är full av övergångar som kan vara både utvecklande och påfrestande. Hur kan man organisera för att få balans mellan progression och kontinuitet i övergångarna? Den 17 november bjuder Ifous in till ett digitalt frukostseminarium om…


Ny rapport: Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Lärares praktik och profession (2018-2021) riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare ville fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus låg…


Pressmeddelande: Utveckling av lärares praktik och profession – vad, hur och av vem?

Under tre år har 200 lärare och ledare från fyra skolhuvudmän samarbetat med forskare för att lärarna ska identifiera och adressera sina egna förbättringsområden i sina klassrum. Nu presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Lärares praktik och profession….


Ny rapport: Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar skolutveckling

2018-2021 pågick forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutveckling, med syfte att komplettera och stärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun. Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling är rapporten från arbetet i programmet. Rapporten släpptes  24 september.