Ny rapport: Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Lärares praktik och profession (2018-2021) riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare ville fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus låg…


Pressmeddelande: Utveckling av lärares praktik och profession – vad, hur och av vem?

Under tre år har 200 lärare och ledare från fyra skolhuvudmän samarbetat med forskare för att lärarna ska identifiera och adressera sina egna förbättringsområden i sina klassrum. Nu presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Lärares praktik och profession….


Ny rapport: Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar skolutveckling

2018-2021 pågick forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutveckling, med syfte att komplettera och stärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun. Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling är rapporten från arbetet i programmet. Rapporten släpptes  24 september. 


Artikel: Språket blev viktigast på fritidshemmet

Fokus på språk och kommunikation i stället för slentrianmässiga aktiviteter. Genom Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har fritidshemmet på T1-skolorna i Linköping kopplat sin verksamhet till barnens behov och lärande. I senaste numret av Ifousbilagan intervjuas de i artikeln Språket…


Välkommen till en dag om att leda för skolutveckling!

Under tre år har Örebro kommuns rektorer– från förskola till vuxenutbildning – arbetat tillsammans med sina förvaltningsledare och en forskargrupp från KTH för att stärka sin kompetens i att leda och organisera ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete, stärka sin grund…


Inbjudan: Utveckling av lärares praktik – hur, varför och av vem?

Vad sker då 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare från fyra olika huvudmän engagerar sig i aktionsforskning under tre år? 29 september presenterar deltagare och forskare från FoU-programmet Lärares praktik och profession vid en öppen konferens arbetet i programmet, där syftet har varit att…


Forskning i samverkan – lika självklart och enkelt som det låter?

 Att olika syften och drivkrafter kan leda till konflikt var en av slutsatserna vid det välbesökta digitala seminarium om samverkan som Ifous och Vetenskap & Allmänhet tillsammans arrangerade under Almedalsveckan 2021. Utgångspunkten var högskolelagens nya betoning av ömsesidigheten i samverkan….


Almedalsveckan: Forskning i samverkan – lika självklart som det låter?

I forskningspropositionen som träder i kraft den 1 juli 2021 betonas universitetens samverkansuppgift. Samverkan bidrar till samhällsutveckling. Men är samverkan så enkel och självklar som det låter? Det diskuteras i detta Almedalsseminarium som arrangeras tillsammans med Vetenskap & Allmänhet den…


Pressmeddelande: Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Den 31 maj 2021 tar skolans tre huvudmannaorganisationer över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas…


Ifous mötesplats: Digital undervisning efter pandemin

Den 4 juni arrangerar Ifous den digitala mötesplatsen Digital undervisning efter pandemin. Välkommen till en digital mötesplats där vi blickar framåt, till en tid då pandemin har släppt sitt grepp. Vilka lärdomar tar vi med oss och vilka lämnar vi?…