Ifous fokuserar

Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig   Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad,…


Ifous i Almedalen: Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Onsdagen 6 juli arrangerade Ifous tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?”. Seminariet ägde rum under Amledalsveckan i Visby och drog ett stort antal besökare. Läs…


Ifous bjuder in till pressträff 8 februari

För att ytterligare ta ansvar för utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning inleder nu fem av Sveriges ledande skolhuvudmän ett långsiktigt partnersamarbete med Ifous – skolbranschens eget forskningsinstitut. De fem skolhuvudmännen är Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka…


Marie-Hélène Ahnborg ny vd för Ifous

Nu är det officiellt, Marie-Hélène Ahnborg tillträder som ny vd för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och har tidigare arbetet som bland annat diplomat på OECD och avdelningschef på Skolverket. Marie-Hélènes fokus kommer att ligga på att vidareutveckla…


Ifous Almedalspicknick drog en bred publik

Under Almedalsveckan anordnade Ifous en samtalspicknick, ”Forskare på “heta filten”: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det och hur gör man?” ”. Arrangemanget drog en bred publik och diskussionerna under picknicken berörde bland annat kopplingen mellan forskning och praktik…


Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut

Regeringen har uppdragit åt VR att ansvara för kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Ifous är en av de organisationer som ska involveras i arbetet. – Ifous har en stark förankring i praktiken och de behov…


Magasin 360 blir Skolporten – nytt format och vässat innehåll

Nu nylanseras Skolporten (fd Magasin 360) – med ett nytt format, ny design och ett vässat innehåll kommer magasinet att vara det självklara valet för skolledare, lärare och förskolepedagoger som vill ta del av intressant och relevant forskning på ett…


Almedalen: Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan

2012 tog forskningsinstitutet Ifous initiativ till forsknings- och utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt lärande. I programmet medverkar 27 grund- och gymnasieskolor samt Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod. Publicerat:…


Nygammal vd tillbaka på Ifous

Den 10 oktober tillträdde Per Reinolf som vd för Skolporten AB och forskningsinstitutet Ifous AB. Per är grundare till båda företagen och via företaget Eol AB majoritetsägare. Publicerat: 2013-10-29


SPSM stödjer Ifous forskningsprogram ”Inkludering – en likvärdig skola för alla”

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) stödjer forskningsinstitutet Ifous FoU-program “Inkludering – en likvärdig skola för alla” med 806 000 kr. Utöver finansiellt bidrag kommer SPSM även att medverka vid seminarier samt stödja deltagande kommuners utvecklingsprocess. Publicerat: 2013-02-11