Vd för Ifous är Marie-Hélène Ahnborg. Styrelsen består av sju ledamöter:

  • Per-Arne Andersson, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, SKL – ordförande
  • Cecilia Carnefeldt, vd, Kunskapsskolan Education Sweden AB
  • Einar Fransson, produktionsdirektör, Nacka kommun
  • Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör, Huddinge kommun
  • Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia
  • Tomas Thorvaldsson, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Cia Öberg, vd, Etui Collection – vice ordförande