Vd för Ifous är Marie-Hélène Ahnborg. Styrelsen består av nio ledamöter:

Mats Gerdau (M) – ordförande, SKR
Kenneth Handberg (S) – SKR
Ulla Hamilton – Friskolornas riksförbund
Lars Leijonborgvice ordförande, Friskolornas riksförbund
Ingrid Carlgren –Idéburna skolors riksförbund
Marcus Strömberg –AcadeMedia
Niclas Westin – Stockholms stad
Per-Arne Andersson –  SKR, tidigare ordförande i Ifous AB (under 2021)
Cecilia Christersson – vice rektor och universitetslektor